Fotowoltaika

Jak to działa?

Jak to działa?

Fotowoltaika jest najszybciej rozwijającą się gałęzią rynku Odnawialnych Źródeł Energii. Niezależnie od pogody, na powierzchnię Ziemi w sposób ciągły dociera światło słoneczne. Dzięki zjawisku fotowoltaicznemu mamy możliwość wykorzystania tego procesu do produkcji energii elektrycznej. Technologia jest ciągle ulepszana i udoskonalana, dzięki czemu uzyskujemy coraz większą sprawność, czyli stosunek energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną do energii pochodzącej ze słońca.

 

Jak to działa?

On-Gird

W układnie połączonym z siecią elektroenergetyczną (on grid) prąd wytworzony przez panele fotowoltaiczne przesyłany jest do inwertera (falownika), który dostosowuje parametry prądu do parametrów zgodnych z siecią elektroenergetyczną. Energia wyprodukowana przez domową elektrownię słoneczną jest "magazynowana" w sieci, to znaczy, że nadwyżki energii, której nie zużyliśmy na potrzeby własne (zwykle zużywamy na bieżące potrzeby 20-30% produkowanej energii) oddawane są do systemu elektroenergetycznego (SEE). Zgodnie z obecnymi przepisami zmagazynowaną w SEE energię możemy odebrać uwzględniając współczynnik 0,8. Przykładowo z przekazanych do SEE 100 kWh odzyskujemy 80 kWh. Różnica 20% jest zarobkiem zakładu energetycznego.

On-Gird

Off-Gird

W układnie niepołączonym z siecią elektroenergetyczną (off grid) energia wytworzona przez panele fotowoltaiczne magazynowa jest w lokalnych akumulatorach. Instalacja ta nie może działać równocześnie z zasilaniem z systemu elektroenergetycznego. Instalacja off grid może zasilać całą instalację elektryczną w domu, lecz wymagane jest zastosowanie przełącznika uniemożliwiającego podanie zasilania do SEE. Ze względu na problematyczną obsługę systemu, kosztowne akumulatory oraz konieczność zapewnienia im miejsca, instalacje off-grid instaluje się w budynkach, które nie mają podłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Off-Gird

Czy muszę dysponować dachem w kierunku południowym?

Niekoniecznie! Instalacje fotowoltaiczne sprawdzają się również na dachach o usytuowaniu wschodnim i zachodnim. Spadek uzysku energii z ogniw na dachu usytuowanym na zachód lub wschód szacuje się na około 20%. Różnicę tę niweluje się poprzez zainstalowanie większej ilości paneli PV.

 

Czy do pracy instalacja fotowoltaiczna potrzebuje mocne nasłonecznienie?

Nie ukrywamy, ale też nie jest tajemnicą, że instalacja fotowoltaiczna w nocy nie produkuje energii :) Natomiast do produkcji energii wcale nie potrzeba bezpośredniego nasłonecznienia. W pochmurny dzień na powierzchnię ziemi dalej dociera energia słoneczna, oczywiście w mniejszym zakresie.

 

Jak wygląda praca w zimie?

W zimie sprawność paneli fotowoltaicznych rośnie nawet o 15%. Wynika to z właściwości fizycznych ogniw fotowoltaicznych, których moc zależy od temperatury modułu, Im niższa temperatura, tym moc modułu większa. Niższe uzyski energii w zimie wynikają przede wszystkim z czasu nasłonecznienia.

 

Tendencje rozwoju OZE w Polsce

Kraje Unii Europejskiej zobowiązane są do znacznego ograniczania emisji CO2, co wiąże się z koniecznością zwiększania nakładów inwestycyjnych na Odnawialne Źródła Energii (OZE). Udział OZE w systemie elektroenergetycznym z roku na rok będzie rosnąć. Oznacza to znaczący wzrost branży OZE w najbliższych latach.

Jak to wygląda?

Panele Fotowoltaiczne


Wyróżniamy kilka typów paneli fotowoltaicznych stosowanych w instalacjach fotowoltaicznych (PV). Obecnie ze względu na swoją sprawność, trwałość i stosunek jakości do ceny najczęściej stosuje się panele polikrystaliczne i monokrystaliczne. Panele monokrystaliczne charakteryzują się najczęściej kilkuprocentowo większą sprawnością od paneli polikrystalicznych, dlatego w naszej ofercie znajdują się wyłącznie panele tego typu.
panel full bl

 

Falownik


Falownik jest drugim najważniejszym elementem instalacji fotowoltaicznej. Falownik zmienia prąd stały produkowany przez panele PV na prąd zmienny o parametrach wymaganych przez system elektroenergetyczny.

 

Zabezpieczenia


Oprócz paneli PV oraz falowników, bardzo istotnym elementem są zabezpieczenia. Rozdzielnice z zabezpieczeniami lokalizowane są w pobliżu paneli PV, falowników a jeśli jest taka możliwość w rozdzielnicy głównej budynku.

 

Nasi partnerzy

Fotowoltaika

Oferta dla biznesu

Zadbaj o bezpieczeństwo energetyczne Twojej firmy. Rozwiń swoją działalnośc dzięki realnym oszczędnościom!

Czytaj więcej

Oferta dla domu

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dla gospodarstw domowych. Ciesz się darmową energią przez cały rok!

Czytaj więcej

Jesteśmy do twojej dyspozycji

Pozostaw swoje dane za pomocą formularza kontaktowego. Skontaktujemy się najszybciej, jak to możliwe.

Więcej
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ineco Energy. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pytania i wnioski zawarte w formularzu kontaktowym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby otrzymywać odpowiedzi od Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, co oznacza, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja z użytkownikami strony internetowej. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na pytania i wnioski. Pani/Pana dane osobowe mogą być też przetwarzane po tym czasie, do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.