Pompy Ciepła

Jak to działa?

Jak to działa?

Pompa ciepła to urządzenie wytwarzające ciepło wykorzystujące energię znajdującą się w naturalnych pokładach ziemi, powietrza i wody. Zasada działania takiego urządzenia oparta jest na typowych przemianach fizycznych jak sprężanie, rozprężanie, parowanie i skraplanie. Takie przemiany są wykorzystywane od lat w urządzeniach takich jak lodówka, klimatyzacja. Aby takie przemiany występowały w zamierzony przez nas sposób, potrzebujemy dostarczyć niewielkiej ilości energii elektrycznej. Cała pozostała energia potrzebna do ogrzewania lub chłodzenia pochodzi z darmowej energii powietrza lub gruntu.

Pompa ciepła to dwuelementowy zamknięty system, w którym krąży neutralny dla środowiska gaz podlegający ciągłym przemianom z postaci gazowej na ciekłą i odwrotnie  powodując przemianę energii ze źródła dolnego do górnego.

Dolnym źródłem ciepła nazywamy grunt, w którym umieszczane są kolektory czyli rury z cieczą lub skraplacz, który uzyskuje ciepło z powietrza.

Górne źródło stanowi instalacja grzewcza wraz z drugim elementem systemu pomp ciepła, w którym znajduje się sprężarka oraz zawory rozprężające gaz. Urządzenie to przeważnie nie zajmuje więcej niż 1m2 powierzchni budynku.

Pompy ciepła pracują najefektywniej na niskiej temperaturze czynnika w obiegu centralnego ogrzewania. Za niską temperaturę uważa się temperaturę około +35 oC. Przy takiej pracy współczynnik COP pompy ciepła jest najwyższy. Dlatego najlepiej współpracują z pompą ciepła niskotemperaturowe systemy ogrzewania podłogowego.

Jak to działa?

Pompy ciepła gruntowe

Pierwszym rodzajem pomp ciepła jest  pomp typu „solanka-woda.”

Pompy te wykorzystują jako dolne źródło temperaturę ziemi z głębokości 80-150m (mówimy wtedy o wymiennikach pionowych) lub wymienniki poziome czyli ułożone na głębokości ok. 1,6 m pętle z rury z tworzywa sztucznego o długość pętli 160 m. Pompa w jednym i drugim przypadku musi przepompować ogrzaną ciecz przechwytując jej energie cieplną. Pompa ciepła za pomocą wbudowanej sprężarki podnosi temperaturę czynnika do przeważnie +35 oC a nawet do +70 oC  zachowując bardzo dobrą efektywność.

Pompy ciepła gruntowe

Pompy ciepła powietrzne

Pompy ciepła powietrzne, jak sama nazwa wskazuje, czerpią energię cieplną z powietrza na zewnątrz budynku. Pompy te cechują się mniejszymi nakładami inwestycyjnymi w porównaniu do pomp gruntowych, gdyż nie wymagają wykonywania prac ziemnych. Zdecydowanie łatwiej zastosować takie pompy na istniejących obiektach. Pompy powietrzne mają większe zapotrzebowanie na energię elekryczną, lecz w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną mogę stworzyć prawie bezkosztowy system ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej.

 

Pompy ciepła powietrzne

Pompy Ciepła

Oferta dla biznesu

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dla firm. Ciesz się darmową energią przez cały rok!

Czytaj więcej

Oferta dla domu

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dla gospodarstw domowych. Ciesz się darmową energią przez cały rok!

Czytaj więcej

Jesteśmy do twojej dyspozycji

Pozostaw swoje dane za pomocą formularza kontaktowego. Skontaktujemy się najszybciej, jak to możliwe.

Więcej
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ineco Energy. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pytania i wnioski zawarte w formularzu kontaktowym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby otrzymywać odpowiedzi od Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, co oznacza, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja z użytkownikami strony internetowej. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na pytania i wnioski. Pani/Pana dane osobowe mogą być też przetwarzane po tym czasie, do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.